Jak wybrać dobry rekuperator?

Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna jest często wybieranym rozwiązaniem, a zwykle najważniejszy jest wybór dobrego rekuperatora. Oznacza to, że urządzenie powinno być energooszczędne i sprawne, a także powinno odzyskiwać jak najwięcej ciepła.

Najważniejsze parametry rekuperatora

Wybierając rekuperator należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie od tego urządzenia zależy, czy wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna będzie działała sprawnie. Wśród najważniejszych parametrów dobrego rekuperatora można wyróżnić:

  • Energooszczędność,
  • Tanią eksploatację,
  • Wydajność,
  • Bezawaryjność

Tym samym ogromne znaczenie ma odzysk ciepła, a najlepiej wybrać rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym, który odzyskuje nawet 95% ciepła. Spore znaczenie ma także wydajność oraz by pass, który dba o to, aby temperatura w pomieszczeniach była komfortowa. Dodatkowo, dobrze aby rekuperator miał system antyzamrożeniowy i był sterowany w taki sposób, aby dobrać preferencje użytkowników. Oznacza to, że najlepiej jest sterować rekuperatorem w formie programowania tygodniowego i wybierać, kiedy i gdzie mają włączać się wentylatory.

Inne ważne koszty: eksploatacja i serwis

Spore znaczenie w kontekście wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej mają także koszty eksploatacji. W tym kontekście, główną rolę grają filtry i ich ceny.  Odpowiedni koszt filtra to taki, który wynosi od 50 do 80 złotych. Warto pamiętać o tym, że filtry wymienia się co kwartał, a więc cztery razy w roku. Dobrze także zwrócić uwagę na koszty związane z przeglądami oraz z serwisowaniem, a także z warunkami gwarancji. Urządzenie musi być więc dobrze chronione przez producenta, najlepiej przez okres około 10 lat. Zdarza się, że niektórzy producenci narzucają przeglądy i serwisowanie, a w przypadku nie spełnienia tego obowiązku, gwarancja nie jest uznawana. Wybierając rekuperator należy więc zwrócić uwagę na wiele czynników i zapoznać się ze wszelkimi zaleceniami producenta oraz z warunkami gwarancyjnymi.