Każdy grunt można wzmocnić

Nie każdy grunt jest odpowiedni, by budować na nim gmachy, które będą solidne i przetrwają długie lata. Istnieją jednak sposoby na to, aby taki niezdatny grunt wzmocnić i móc na nim stawiać mniejsze czy większe budowle.

Bezpieczna droga

Wzmocnienie gruntu jest także często potrzebne w miejscu gdzie ma przebiegać droga i będzie wylewany asfalt. Obecnie w budownictwie drogowym stosuje się nowoczesne technologie, które pozwalają w znacznym stopniu wzmocnić podłoże. Głównym celem tych zabiegów jest to, aby podłoże spełniało wszystkie wymagania, jakie powinny być spełnione, żeby móc rozpocząć budowę domu, drogi czy innej konstrukcji. Dobrze wykonane wzmocnienie podłoża może zapobiec między innymi osiadaniu się budynku, a nawet całego osiedla. Słaby grunt, nieodpowiedni, by na nim budować, może też doprowadzić do powstawania osuwisk i utraty stateczności przez budynki. Zanim wzmocnienie podłoża uznamy za konieczne, należy przeprowadzić jego badanie w celu rozpoznania, czy jest ono słabe, czy wystarczająco mocne, żeby na nim bezpiecznie budować.

Niezawodne metody

Istnieje kilka metod wzmacniania podłoża. Można to zrobić między innymi z zastosowaniem kolumn, które dostępne są w  różnych wersjach, różniących się między sobą sztywnością. Rozmieszczenie kolumn też ma znaczenie, ważne jest bowiem, żeby obciążenie było rozłożone równomiernie. Wzmacnianie podłoża może być zarówno powierzchniowe, jak i wgłębne, które jest bardziej skomplikowane i wymaga szerszych i poważniejszych badań, dlatego powinni je wykonywać wyłącznie specjaliści. Sposobem na poprawienie jakości podłoża jest także jego konsolidacja. Proces ten polega na tym, że z gruntu wyciska się wodę, dzięki czemu staje się on bardziej zwarty. Tak przygotowany grunt można także dodatkowo wzmocnić pionowymi drenami, których zadaniem jest przyspieszenie odpływu wody.  Przykrycie warstwy gruntu szczelną powłoką również wspomaga i ułatwia jego konsolidację. Pod powłoką montuje się instalację, która drenuje oraz – przy pomocy pompy ciśnieniowej – tworzy podciśnienie.