Dlaczego warto zawrzeć umowę na zlecenie prac budowalnych?

Nie każdy ma czas i zdolności, aby przeprowadzić prace remontowe we własnym domu. Dlatego często najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie prac budowlanych wykwalifikowanym fachowcom.

Zlecenie prac budowlanych

W budowlance bardzo rozpowszechniła się tzw. szara strefa, czyli osoby wykonujące różnorodne prace budowlane na czarno (bez firmy, najczęściej na fuchę). Niestety bardzo często takie roboty są źle wykonane, a tym samym jest to strata pieniędzy i materiału. Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed fuszerką wykonaną przez fachowców jest pisemna umowa na zlecenie prac budowlanych. Dzięki temu każda strona umowy wie, jaki jest zakres obowiązków oraz jakie będą koszty prac. Można wtedy uniknąć opłat za tzw. dodatkowe prace, które wychodzą w tracie. Co powinna zawierać umowa na prace budowlane?

Umowa na zlecenie prac budowlanych

Nie ma żadnego uniwersalnego wzoru umowy na wykonanie prac budowlanych, ponieważ istnieje zbyt wiele różnych systemów budowania i sytuacji, które muszą zostać uwzględnione w umowie. Pamiętaj, że umowa musi być zawsze sporządzona na piśmie – jest to gwarancja tego, co zostało w niej zawarte. Oczywiście umowa ustna jest ważna, ale bardzo często jest to słowo przeciwko słowu. Zlecenie prac budowlanych – co warto zawrzeć w umowie?

  1. Określenie stanów prawnych umowy – należy zawsze określić, czy jest to umowa o dzieło, zlecenie, a może umowa o pracę.
  2. Oznaczenie stron umowy oraz uwzględnienie osób reprezentujących.
  3. Ustalenie zakresu robót, czyli zakres prac zleconych wykonawcy.
  4. Dokładne określenie, co i jak ma zostać zrobione – niestety ten punkt budzi bardzo wiele różnorodnych kontrowersji.
  5. Kto kupuje materiały budowlane.
  6. Ustalenie terminów przeprowadzenia robót budowlanych.
  7. Cena za wykonanie robót budowlanych – warto wziąć od wykonawcy kosztorys prac budowlanych, dzięki temu masz pewność do stałości cen.
  8. Sposób płacenia za wykonaną pracę – zalecamy wypłatę wynagrodzenia częściami za każdy wykonany etap prac budowlanych.